Horecabewaking

Horecabewaking

Onder horecabewaking verstaan wij meer specifiek het leveren van bewakingsagenten die instaan voor de bewaking in discotheken en danscafés, in de volksmond ook wel "portiers" genaamd.

Sfinx Security biedt een meerwaarde binnen deze "delicate" sector, doordat we enerzijds zeer veel aandacht schenken aan voorbereiding en communicatie en anderzijds ook de opvolging en het bijsturen in functie van de actuele problematiek niet verwaarlozen. Deze aanpak komt ook de kosten-batenanalyse ten goede, omdat we door onze flexibele werkwijze steeds kunnen inspelen op drukke en minder drukke momenten.

Sfinx Security voert zijn opdrachten steeds uit in een geest van preventie en legt de klemtoon op ontradend werken. Dit alles gebeurt op een klantvriendelijke doch kordate manier en in nauwe samenwerking tussen onze ervaren portiers en de betrokken (lokale) politiediensten.


Hebt u een opdracht voor horecabewaking?

Vraag een offerte op maat via ons offerte formulier of contacteer ons voor meer informatie.

Een offerte aanvragen