Beveiligingsdiensten

Beveiligingsdiensten

Statische bewaking

Onder statische bewaking verstaan we een permanente bewaking van goederen, gebouwen, enz. en dit op één duidelijk omschreven site...
Meer informatie


Event security

Onder deze groep klasseren wij de éénmalige evenementen en fuiven. Typerend voor dit soort opdrachten zijn het openbare karakter en de aanwezigheid van...
Meer informatie


Winkelbewaking

Recente statistieken tonen overduidelijk aan dat winkeldiefstal een actueel en niet te onderschatten probleem vormt. De schade die winkeliers hierdoor jaarlijks oplopen...
Meer informatie


Horecabewaking

Onder horecabewaking verstaan wij meer specifiek het leveren van bewakingsagenten die instaan voor de bewaking in discotheken en danscafés, ...
Meer informatie


Werfbewaking en toegangscontrole

Het beveiligen van uw terrein, overdag en/of 's nachts. U kan ons inschakelen voor algemene werfbewaking, maar ook voor toegangscontrole op uw (bouw)terrein.
Meer informatie