Beveiligingsbedrijf Sfinx Security

Erkend beveiligingsbedrijf? Sfinx Security!

Sfinx Security werd begin 2009 boven de doopvont gehouden. Sfinx Security is erkend als beveiligingsbedrijf en bewakingsonderneming door de F.O.D. Binnenlandse Zaken onder het nummer 0810.294.547 .

Sfinx Security bestaat uit een hecht en enthousiast team van ervaren mensen, die één voor één reeds hun sporen verdiend hebben in de bewakingssector. Wij koppelen een persoonlijke aanpak en directe communicatie aan échte service en up-to-date logistieke ondersteuning. Wij bieden onze klanten een brede waaier aan bewakingsdiensten, waardoor we voor elk veiligheidsprobleem een gepaste oplossing kunnen aanbieden.


Werkwijze van ons beveiligingsbedrijf

  • Onze diensten starten met een doorgedreven analyse van de bestaande problematiek en het communiceren van de resultaten hiervan samen met de mogelijke oplossingen.

  • Nadat we samen de nodige conclusies hebben getrokken, maken we enkele concrete afspraken en leggen we de beoogde verwachtingen en doelstellingen vast. Daarna stellen we onze operationele werkwijze voor en selecteren we in functie daarvan de juiste bewakingsagenten.

  • Er wordt een partnership gesloten met u als klant, én tegelijkertijd met de bevoegde politiediensten. In deze fase worden ook de noodzakelijke communicatiekanalen bepaald.

  • Na deze fasen starten wij de implementatie van de gekozen veiligheidsoplossing.

  • Snel na de start van de implementatie maken wij een eerste evaluatie op, eventueel voorzien van de nodige bijsturingen en aanpassingen.

  • Door een intensieve opvolging en onze continue evaluatie op het terrein, kunnen wij snel en zeer efficiënt reageren op eventuele nieuwe tendensen.