Mobiele bewaking en interventie na alarm

Mobiele bewaking en interventie na alarm

Met mobiele bewaking en interventie na alarm bedoelen we de bewakingsopdracht waarbij een bewakingsagent een ronde uitvoert, meestal met een voertuig en op de openbare weg.

Tijdens deze ronde controleert hij bepaalde gebouwen. Deze controle heeft betrekking op verdachte elementen: zijn er aanwijzingen van inbraak, vandalisme, diefstal… of andere te controleren elementen in afspraak met de houder van het gebouw.

Een bijzondere vorm van mobiele bewaking vormt de interventie na alarm.


Hebt u een opdracht voor mobiele bewaking?

Vraag een offerte op maat via ons offerte formulier of contacteer ons voor meer informatie.

Een offerte aanvragen