Value for money
Persoonlijke aanpak
Ervaring en knowhow Vlotte communicatie
Bewaking op maat 24/24 – 7/7
Efficiënte oplossingen ...
U bent hier : Diensten
 
Onze diensten  
Mobiele bewaking en interventie na alarm

Met mobiele bewaking bedoelen we de bewakingsopdracht waarbij een bewakingsagent een ronde uitvoert, meestal met een voertuig en op de openbare weg. 

Tijdens deze ronde controleert hij bepaalde gebouwen. Deze controle heeft betrekking op verdachte elementen: zijn er aanwijzingen van inbraak, vandalisme, diefstal… of andere te controleren elementen in afspraak met de houder van het gebouw.

Een bijzondere vorm van mobiele bewaking vormt de interventie na alarm.


terug

webdesign by
FOD BiZa 16.1133.08 | www.sfinx-security.be