Value for money
Persoonlijke aanpak
Ervaring en knowhow Vlotte communicatie
Bewaking op maat 24/24 – 7/7
Efficiënte oplossingen ...
U bent hier : Diensten
 
Onze diensten  

Winkelbewaking

Recente statistieken tonen overduidelijk aan dat winkeldiefstal een actueel en niet te onderschatten probleem vormt. De schade die winkeliers hierdoor jaarlijks oplopen ...

Lees meer 


Statische bewaking

Onder statische bewaking verstaan we een permanente bewaking van goederen, gebouwen, enz. en dit op één duidelijk omschreven site ...

Lees meer 


Horecabewaking

Onder horecabewaking verstaan wij meer specifiek het leveren van bewakingsagenten die instaan voor de bewaking in discotheken en danscafés, ...

Lees meer 


Mobiele bewaking en interventie na alarm

Met mobiele bewaking bedoelen we de bewakingsopdracht waarbij een bewakingsagent een ronde uitvoert, meestal met een voertuig en op de openbare weg.

Lees meer 


Event security

Onder deze groep klasseren wij de éénmalige evenementen en de fuiven. Typerend voor dit soort opdrachten zijn het openbare karakter en de aanwezigheid van ...

Lees meer webdesign by
FOD BiZa 16.1133.08 | www.sfinx-security.be